osobní web

photo


Nyní mám tzv. volný čas. To znamená že buď dodělávám zameškané hodiny, někam jedu, studuju, pracuju si na svém, povídám si, hraju si, modlím se, eventuelně nedělám vůbec nic. Chcete-li mne kontaktovat, zavolejte mi na 732 115 295 nebo mi napište a dnes nebo zítra si ho přečtuNebo vezměte kus papíru a pošlete mi dopis poštou.

Něco z mého života

Je mi 41 let, 9 měsíců a 7 dnů

Něco z mého díla

Bio-bibliografické příspěvky o především českých františkánech. Zveřejněno prostřednictvím české Wikipedie - více / seznam

Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618 – 2018, výstava - Loreta Praha-Hradčany, 6.dubna–31.prosince 2018, spoluautor textů a panelů o kapucinských knihovnících. Související článek Kapucíni mezi svazky a policemi – správcové řádových knihoven, v tisku.

ALEPH - různé doplňky a nástroje viz GitHub.

Late Medieval Book Culture of the Unreformed Franciscan Order in the Czech Lands. In Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek v kontextu řádové zbožnosti a vizuální kultury. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 201-218. ISBN 978-80-7464-936-3.

OPAC 2.0 - co można oczekiwać od użytkownika biblioteki? In Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. Ed. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. s. 72-83. ISBN 978-83-7271-974-4. (web konference, prezentace)

Discovering Relationships between Jan Filipec and Humanism. In Augustinus Moravus Olomucensis : proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Ed. by Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss. Budapest : Hungarian Academy of Science; National Széchényi Library, 2015, s. 45-60. ISBN 978-963-200-636-9. Web konference: Augustinus Moravus Olomucensis 500; prezentace.

Interirová knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy. 2014, 23, s. 20-28. ISBN 978-80-904432-6-6. ISSN 1211-1317. Prezentace na semináři (2012) - Text.

Uložení knih a podoba knihoven františkánského kláštera v Chebu. In Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Ed. Kamil Boldan, Jindřich Marek. Praha : Národní knihovna ČR, 2013. ISBN 978-80-7050-618-9.

Knihovny ve františkánských klášterech od reformace až do moderní doby. In Hlaváček, Petr et al.Františkánský kontext teologického a filozofického myšlení. Praha : Univerzita Karlova : Filosofia, 2012, s. 323-355. ISBN 978-80-7308-436-3.

Benešov-minorité, Brno-minorité, Čáslav-minorité, Hr.Králové-minorité, Jemnice-františkáni, J.Hradec-minorité, J.Hradec-františkáni, Krnov-minorité, Opava-františkáni, Opava-minorité, Tachov-františkáni, U.Hradiště-františkáni. In Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Tschechien. Ed. Jiří Černý, Christoph Fasbender. Berlin : Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005132-1.

Bratr, někdy biskup Jan Filipec (1431-1509) a knihy okolo něj. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 19, 2010.
     příspěvek ve sborníku        web konference

Cesty knihoven františkánských řádů v první polovině 20. století. Knihy a dějiny, 16/17, 2009-2010, s. 1-37.     Digitální knihovna AV ČR     Scribd

Knihy kostela frýdeckého : geneze knižních sbírek a knižní kultury při dnešní římskokatolické farnosti ve Frýdku. In Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim. Ciesyzn : Książnica Cieszyńska, 2010. Online v Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (oai resolver) nebo v Google Docs

Jak františkánské řády nakládaly s církevně zakázanými knihami. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 17, 2008.
     Web konference v Olomouci         Google Docs      Scribd

* Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí : rigorózní práce. Ostravská univerzita, 2007.
     HTML+PDF         Google Docs         Scribd         Univ. knihovna OU

Knihovny kapucínských klášterů. Knihy a dějiny, 11/15, 2004-2008.      Digitální knihovna AV ČR      Google Docs      Scribd

Dějiny kapucínských knihoven : magisterská práce. Masarykova univ., 2004.      Google Docs      obrazová příloha      Scribd

Soupis prvotisků Staré knihovny kláštera kapucínů v Brně. Brno : Klášter kapucínů, 2002.

Hypertext není novinkou. Ikaros [online]. 1998, č. 10 [cit. 2009-03-01]. ISSN 1212-5075.

Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech. Ikaros [online]. 1998, č. 08 [cit. 2009-03-01]. ISSN 1212-5075.

kniha Něco o knize

Aktualizovano 4.12.2015