osobní web

photo


Právě pravěpodobně spím. Nerušte mne prosím, telefony nechte na ráno, leda mi napište a zítra si ho přečtu.Nebo vezměte kus papíru a pošlete mi dopis poštou.

Něco z mého života

Je mi 42 let, 4 měsíce a 30 dnů

Něco z mého díla

Bio-bibliografické příspěvky o především českých františkánech. Zveřejněno prostřednictvím české Wikipedie - více / seznam

Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618 – 2018, výstava - Loreta Praha-Hradčany, 6.dubna–31.prosince 2018, spoluautor textů a panelů o kapucinských knihovnících. Související článek Kapucíni mezi svazky a policemi – správcové řádových knihoven, v tisku.

ALEPH - různé doplňky a nástroje viz GitHub.

Late Medieval Book Culture of the Unreformed Franciscan Order in the Czech Lands. In Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek v kontextu řádové zbožnosti a vizuální kultury. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 201-218. ISBN 978-80-7464-936-3.

OPAC 2.0 - co można oczekiwać od użytkownika biblioteki? In Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. Ed. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. s. 72-83. ISBN 978-83-7271-974-4. (web konference, prezentace)

Discovering Relationships between Jan Filipec and Humanism. In Augustinus Moravus Olomucensis : proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Ed. by Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss. Budapest : Hungarian Academy of Science; National Széchényi Library, 2015, s. 45-60. ISBN 978-963-200-636-9. Web konference: Augustinus Moravus Olomucensis 500; prezentace.

Interirová knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy. 2014, 23, s. 20-28. ISBN 978-80-904432-6-6. ISSN 1211-1317. Prezentace na semináři (2012) - Text.

Uložení knih a podoba knihoven františkánského kláštera v Chebu. In Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Ed. Kamil Boldan, Jindřich Marek. Praha : Národní knihovna ČR, 2013. ISBN 978-80-7050-618-9.

Knihovny ve františkánských klášterech od reformace až do moderní doby. In Hlaváček, Petr et al.Františkánský kontext teologického a filozofického myšlení. Praha : Univerzita Karlova : Filosofia, 2012, s. 323-355. ISBN 978-80-7308-436-3.

Benešov-minorité, Brno-minorité, Čáslav-minorité, Hr.Králové-minorité, Jemnice-františkáni, J.Hradec-minorité, J.Hradec-františkáni, Krnov-minorité, Opava-františkáni, Opava-minorité, Tachov-františkáni, U.Hradiště-františkáni. In Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Tschechien. Ed. Jiří Černý, Christoph Fasbender. Berlin : Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005132-1.

Bratr, někdy biskup Jan Filipec (1431-1509) a knihy okolo něj. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 19, 2010.
     příspěvek ve sborníku        web konference

Cesty knihoven františkánských řádů v první polovině 20. století. Knihy a dějiny, 16/17, 2009-2010, s. 1-37.     Digitální knihovna AV ČR     Scribd

Knihy kostela frýdeckého : geneze knižních sbírek a knižní kultury při dnešní římskokatolické farnosti ve Frýdku. In Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim. Ciesyzn : Książnica Cieszyńska, 2010. Online v Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (oai resolver) nebo v Google Docs

Jak františkánské řády nakládaly s církevně zakázanými knihami. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 17, 2008.
     Web konference v Olomouci         Google Docs      Scribd

* Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí : rigorózní práce. Ostravská univerzita, 2007.
     HTML+PDF         Google Docs         Scribd         Univ. knihovna OU

Knihovny kapucínských klášterů. Knihy a dějiny, 11/15, 2004-2008.      Digitální knihovna AV ČR      Google Docs      Scribd

Dějiny kapucínských knihoven : magisterská práce. Masarykova univ., 2004.      Google Docs      obrazová příloha      Scribd

Soupis prvotisků Staré knihovny kláštera kapucínů v Brně. Brno : Klášter kapucínů, 2002.

Hypertext není novinkou. Ikaros [online]. 1998, č. 10 [cit. 2009-03-01]. ISSN 1212-5075.

Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech. Ikaros [online]. 1998, č. 08 [cit. 2009-03-01]. ISSN 1212-5075.

kniha Něco o knize

Aktualizovano 4.12.2015