PhDr. Matyáš Franciszek Bajger

curriculum vitae

narozen 18. srpna 1977, ženatý

Bydliště: Dolní Lomná 296, 739 91
email: matyas.bajger@seznam.cz
web: http://bajger.wz.cz
mobil: 732 115 295

STUDIUM

2008 Kulturní dějiny, rigorózní řízení. Ostravská univerzita. Filozofická fakulta. Rigorózní práce: Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí

2002-2004 Informační studia a knihovnictví, magisterské studium Masarykova univerzita Brno. Filozofická fakulta. Diplomová práce: Dějiny kapucínských knihoven v českých zemích

1995-1998 Informační studia a knihovnictví, specializace pro práci v knihovnicko-informačních institucích, bakalářské studium Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, Diplomová práce: Bibliografický SW pro potřeby soukromé osoby nebo menší instituce

1991-1995 Matiční gymnázium Ostrava, studium s rozšířenou výukou jazyků

2003 ECDL Certificate (European Computer Driving Licence)

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
systémový knihovník

2017 (březen-prosinec) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
systémový knihovník
Pracovní náplň: správa a nastavení knihovního systému Verbis/Portaro, nastavení Ebsco Discovery Service, administrace repozitáře DSpace, správa a vývoj proprietárních aplikací knihovny (PHP, MySQL), správa webu a digitalizace starších periodik školy.

2007-2017(únor) Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna
systémový knihovník
Pracovní náplň: implementace a správa knihovního informačního systému Daimon, Aleph, zpracování a výměna dat v knihovně a s jinými aplikacemi na univerzitě, optimalizace procesů v knihovně, správa webu, management IT techniky, kurzy informační gramotnosti pro studenty

leden 2007 Regionální knihovna Karviná
vedoucí Střediska výpočetní techniky

2005-2006 Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna
pracovník katalogizace Pracovní náplň: věcná katalogizace fondů, správa hudebnin a zvukových záznamů, příprava a realizace grantových projektů, správa online služeb, kurzy informační gramotnosti pro studenty, tutor e-learningových kurzů

2000-2004 Provincie kapucínů v ČR, klášter Brno
správce historického knižního fondu
Pracovní náplň: katalogizace starých tisků, fyzická údržba a drobné opravy knih, údržba barokních prostor knihovny, služby pro badatele a veřejnost

1999 Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - TU Ostrava
pracovník katalogizace
Pracovní náplň: věcná katalogizace cizojazyčné literatury, retrospektivní katalogizace.

1998 Moravskoslezský den, Ostrava
redaktor zpravodajství (dlouhodobá brigáda)

DALŠÍ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI

Jazyky - angličtina, němčina, polština: aktivně
           latina, ruština: pasivně
IT - Oracle, MySQL, PHP, Perl, JavaScript, Angular, Linux

ŽIVOTNÍ ORIENTACE A ZÁJMY

církevní a regionální dějiny, práce s databázemi, hudba, chovatelství

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Late Medieval Book Culture of the Unreformed Franciscan Order in the Czech Lands. In Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek v kontextu řádové zbožnosti a vizuální kultury. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017, s. 201-218. ISBN 978-80-7464-936-3.

OPAC 2.0 - co można oczekiwać od użytkownika biblioteki? In Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania. Ed. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. s. 72-83. ISBN 978-83-7271-974-4.

Discovering Relationships between Jan Filipec and Humanism. In Augustinus Moravus Olomucensis : proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Ed. by Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss. Budapest : Hungarian Academy of Science; National Széchényi Library, 2015, s. 45-60. ISBN 978-963-200-636-9.

Interirová knihovna kláštera františkánů v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy. 2014, 23, s. 20-28. ISBN 978-80-904432-6-6. ISSN 1211-1317.

Uložení knih a podoba knihoven františkánského kláštera v Chebu. In Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Ed. Kamil Boldan, Jindřich Marek. Praha : Národní knihovna ČR, 2013. ISBN 978-80-7050-618-9.

Knihovny ve františkánských klášterech od reformace až do moderní doby. In Hlaváček, Petr et al. Františkánský kontext teologického a filozofického myšlení. Praha : Univerzita Karlova : Filosofia, 2012, s. 323-355. ISBN 978-80-7308-436-3.

[Benešov-minorité, Brno-minorité, Čáslav-minorité, Hr.Králové-minorité, Jemnice-františkáni, J.Hradec-minorité, J.Hradec-františkáni, Krnov-minorité, Opava-františkáni, Opava-minorité, Tachov-františkáni, U.Hradiště-františkáni]. In Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Tschechien. Ed. Jiří Černý, Christoph Fasbender. Berlin : Akademie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005132-1.

Bratr, někdy biskup Jan Filipec (1431-1509) a knihy okolo něj. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 19, 2010.

Cesty knihoven františkánských řádů v první polovině 20. století. Knihy a dějiny, 16/17, 2009-2010, s. 1-37.

Knihy kostela frýdeckého : geneze knižních sbírek a knižní kultury při dnešní římskokatolické farnosti ve Frýdku. In Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim. Ciesyzn : Książnica Cieszyńska, 2010.

Jak františkánské řády nakládaly s církevně zakázanými knihami. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, 17, 2008.

Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí : rigorózní práce. Ostravská univerzita, 2007.

Knihovny kapucínských klášterů. Knihy a dějiny, 11/15, 2004/2008, s. 44-61.

Dějiny kapucínských knihoven : magisterská práce. Brno : Masarykova univ., 2004.

Soupis prvotisků Staré knihovny kláštera kapucínů v Brně. Brno : Klášter kapucínů, 2002.

Hypertext není novinkou. Ikaros [online]. 1998, č. 10. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/491. ISSN 1212-5075.

Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech. Ikaros [online]. 1998, č. 08. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1157. ISSN 1212-5075.

17.7.2017