Zpět

Citáty o knize


Knihy v knihovně se pustily do učeného sporu.
„Nejdůležitější je umět všechno pojmenovat,“ pravila encyklopedie. „Jako já.“
„Nejdůležitější je poznat minulost,“ dal se slyšet historický spis, „abychom se z mí mohli poučit.“
„Nejdůležitější jsou velké myšlenky,“ ozval se filozofický traktát. „Velké myšlenky pohánějí svět!“
„Svět pohání láska,“ namítla knížka milostné lyriky, „a já jsem plná lásky.“
„Nejdůležitější je pevná víra,“ pronesla přísně modlitební knížka. „Jenom ten, kdo věří, bude spasen!“
„Jen se tak nenaparujte, laureáti,“ usmál se slabikář. „Kde by jste byli, nebýt mne?“
          Jiří Žáček: Učený spor


„Haurit aquam cribo
qui discere vult sine libro“.
(Pije vodu ze síta, kdo učený chce být bez knihy)       Petrus Damiani


Příteli, ze sedmera rajských radostí, si vyber knihu, ženu a víno.
Co knize chybí, žena má, co ženě chybí, kniha dá ti zas. A víno dá ti svět vidět plný krás.
Však ženy stárnou a zkysnout mohou vína, tvou zůstane a vždycky krásnou kniha.
          Čínské přísloví

Zpět